piątek, 2 lutego 2024

    W 2024 roku mija 105 rocznica powstania Publicznych Służb Zatrudnienia.  W dniu 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, dlatego 27 stycznia to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce. Z tej okazji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca osiągnięcia i doświadczenia służb zatrudniania w Polsce.

   W konferencji uczestniczyli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wiceministra Pani Aleksandra Gajewska, Wiceminister oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pan Łukasz Krasoń, Wiceministra Pani Katarzyna Nowakowska, Dyrektor Generalny  Pan Liwiusz Laska oraz  Dyrektor  Departamentu  Rynku  Pracy  Pani dr hab. Ewa Flaszyńska.          
 

  W wydarzeniu tym uczestniczył również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Waldemar Grzędziak, który odebrał dyplom dla Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w uznaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców oraz za wieloletnią działalność na rzecz promocji zatrudnienia i wspierania lokalnego rynku pracy.

   MRPiPS wydało broszurę z okazji 105-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, która dostępna jest na stronie ministerstwa pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/broszura-z-okazji-105-lecia-publicznych-sluzb-zatrudnienia.

 
  Film okolicznościowy  -  Film

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz